Tour 360
0236 6535568
info@dananglandmarktower.com

Căn hộ DPU 2

Căn hộ DPU 2 – 2 phòng ngủ
Tầng 38
Tổng diện tích thông thủy: 111.60 m2
Tầng 39
Tổng diện tích thông thủy: 105.40 m2
Diện tích bên trong căn hộ: 75.94 m2
Diện tích ban công: 29.46 m2
Phòng 3902
Tổng diện tích thông thủy: 217 m2