Tour 360
0236 6535568
info@dananglandmarktower.com

Căn hộ DPU 1

Căn hộ DPU 1 – 2 phòng ngủ
Tầng 38
Tổng diện tích thông thủy: 108.97 m2
Tầng 39
Tổng diện tích thông thủy: 119.86 m2
Diện tích bên trong căn hộ: 87.38 m2
Diện tích ban công: 32.48 m2
Phòng 3901
Tổng diện tích thông thủy: 228.83 m2